Blog FİLTRELE
Blog yazısı A KINETIC SCULPTURE SHOWING TIMEiçin resim

ZAMANI GÖSTEREN KİNETİK HEYKEL

Stockholm merkezli ‘Humans since 1982’ tarafından yaratılan ClockClock projesinin yeni tasarımı ‘ClockClock 9’, işlevsel bir duvar saati olmanın öterinde, kinetik bir heykel. Bu kez dairel formuyla ayrışan yeni model, dakika aralarında sürekli değişen bir dizi soyut ve senkronize koreografi içeriyor. Önceki modelinde olduğu gibi, koreografinin ardından, ibreler düzenli aralıklarla, gerçek saati analog olarak göstermek için hizalanıyor.

ClockClock projesi geçen zamanın nasıl şekil kazanabileceğinin ve somut, kinetik bir konsepte nasıl dönüşebileceğinin peşine düşüyor. Proje, Stockholm merkezli Humans since 1982’nun kurucuları Bastian Bischoff ve Per Emanuelsson’ın sanat, tasarım ve teknolojiyi bir arada kullanarak yarattıkları kışkırtıcı ve deneysel heykelsi formların bir ürünü. İkilinin bu tasarımları teknik bir hassasiyet ve mükemmel bir mekanik işçilikten meydana geliyor…

Projenin yeni tasarımı olan ClockClock 9, önceki model olan ClockClock 24’dan farklı olarak dairesel bir forma ve küçüktülmüş ibrelere sahip. Kurgulanan koreografiyle birlikte ibrelerin sergiledikleri hareketli görüntü, şaşkınlık ve sakinlik uyandırmayı amaçlıyor. Bu görsellik sürekli bir kaos ve düzen etkileşiminin yansıması ve dengeliyici bir durgunluk ve hareketlilik eylemi…

back to top
FİLTRELE